Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

hàng hóa xuất nhập khẩu

  • Những điểm mới về xác định xuất xứ chính thức có hiệu lực 16:30 | 22/10/2019
  • Ngày 21/10, Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực. Nhiều nội dung mới cần phải lưu ý để đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động ...
  • Sửa phương pháp xác định trị giá hải quan cho hàng xuất khẩu 14:46 | 07/06/2019
  • Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2015/TT-BTC hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi, trong đó, một trong những nội dung sửa đổi chính của dự thảo lần này là nhóm vấn đề về phương pháp xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn