giấy phép lái xe

  • Cấp đổi bằng lái xe qua Cổng Dịch vụ công quốc gia 13:51 | 13/06/2019
  • Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, tháng 11/2019 sẽ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó chọn một số dịch vụ làm trước như cấp đổi bằng lái xe và một số dịch vụ mà người dân và doanh nghiệp cần nhất.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn