Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

giấy chứng nhận

  • Thời gian cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ 10:31 | 17/03/2020
  • Theo quy định, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài ...
  • Biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư 15:26 | 08/07/2015
  • Ngày 30/06/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư 2014.
  • Triển khai thi hành Luật đầu tư 2014 09:19 | 08/07/2015
  • Trong thời gian chờ đợi ban hành Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn 4366/BKHĐT-PC hướng dẫn một số nội dung sau:
  • Đề xuất sửa đổi Danh mục phí và lệ phí 09:49 | 17/12/2014
  • Bộ Tài chính đang dự thảo Luật phí và lệ phí. Trong đó, Bộ này đề xuất bổ sung một số loại phí và lệ phí vào Danh mục phí và lệ phí kèm theo Luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn