giảm phí lệ phí

  • Lệ phí cấp Căn cước công dân từ ngày 01/01/2021 09:05 | 30/12/2020
  • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong đó, tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công ...
  • Giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí đến hết 30/6/2021 15:52 | 29/12/2020
  • Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
  • Giảm 50% lệ phí cấp thẻ căn cước công dân đến hết 2020 09:19 | 23/06/2020
  • Ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn