Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

giáo viên

  • TP.HCM: Giảm thu nhập tăng thêm đối với giáo viên là viên chức 14:31 | 17/04/2020
  • Công văn 1104/GDĐT-KHTC ngày 14/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về triền khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của HĐND thành phố và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm và nguồn thực hiện cải cách tiền ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn