Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

giáo sư

  • Công bố 424 cá nhân được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019 09:54 | 12/11/2019
  • Có 75 người được công nhận đạt chuẩn giáo sư, 349 người được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư; trong số này có một trường hợp đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt. Như vậy, năm 2019, có thêm 424 cá nhân được công nhận giáo sư và phó giáo sư.
  • Sửa đổi quy định về chức danh giáo sư, phó giáo sư 15:39 | 10/07/2019
  • Theo Luật Giáo dục 2019 , giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn