Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

giáo dục nghề nghiệp

  • Trình độ chuẩn của giáo viên Trung tâm GDNN công lập cấp huyện 09:02 | 06/10/2020
  • Theo Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập cấp huyện, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trong Trung tâm GDNN công lập cấp huyện được quy định như sau:
  • Công bố danh sách các trường cao đẳng, trung cấp tại TP.HCM 08:08 | 19/12/2019
  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên ...
  • Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường nghề 08:31 | 24/08/2019
  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Đến năm 2030, quy mô tuyển sinh đạt 6,3 triệu người mỗi năm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn