giáo dục đại học

  • Khẩn trương thành lập hội đồng trường 11:40 | 25/12/2020
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện còn khoảng 50% cơ sở giáo dục đại học công lập chưa hoàn thành việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường theo luật mới

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn