Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

giá trị gia tăng

  • Hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT 08:46 | 10/10/2018
  • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phana (TPHCM) chuyên sản xuất dụng cụ cho người khuyết tật, tàn tật. Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị được hướng dẫn việc xác nhận sản phẩm, áp dụng chính sách thuế cho ...
  • Toàn văn File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế 09:40 | 24/06/2017
  • Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính ban hành 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cụ thể như sau: Toàn văn File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế ...
  • Rút ngắn thời gian hoàn thuế GTGT từ ngày 02/6/2017 16:01 | 24/04/2017
  • Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017) sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • Đã hợp nhất các Nghị định về thuế GTGT vào 01 văn bản 14:07 | 15/02/2017
  • Để quý thành viên thuận tiện trong việc theo dõi và áp dụng các quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã hợp nhất các Nghị định sau đây vào 01 văn bản duy nhất. File Word văn bản hợp nhất các Nghị định về thuế GTGT
  • Đã hợp nhất tất cả Thông tư về thuế GTGT vào 01 văn bản 10:16 | 10/11/2016
  • Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc theo dõi, áp dụng pháp luật về thuế giá trị gia tăng, nay THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hợp nhất tất cả các Thông tư về thuế giá trị gia tăng vào 01 văn bản. File Word của văn bản hợp nhất và các Thông tư hướng dẫn ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn