Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

ghi nhãn hàng hóa

  • Hướng dẫn vướng mắc trong thủ tục hải quan 10:20 | 15/10/2014
  • Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 14397/BTC-TCHQ để hướng dẫn những vướng mắc về thủ tục hải quan tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và vướng mắc về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn