doanh nhân

  • TPHCM: Đào tạo khoảng 28.000 doanh nhân đến năm 2020 09:05 | 17/04/2019
  • UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố giai đoạn 2019 – 2020, gồm các lớp khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và đào tạo chuyên ngành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn