GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

doanh nghiệp nhà nước

  • Chính thức cho phép phá sản doanh nghiệp Nhà nước 10:21 | 09/11/2016
  • Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 yêu cầu xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường. Xem xét, thực hiện phá sản ...
  • Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước 09:18 | 15/10/2015
  • Về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước, Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn