Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

diện tích làm việc

  • Đề xuất mỗi giảng viên phải có 10 mét vuông diện tích làm việc 15:14 | 02/10/2019
  • Thực hiện Chương trình trình công tác năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Cơ sở vật chất dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn