danh mục

  • Danh mục thuốc không kê đơn mới 15:01 | 25/07/2014
  • Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 23/2014/TT-BYT về danh mục thuốc không kê đơn mới, thay thế Thông tư 08/2009/TT-BYT.
  • Danh mục máy móc nông nghiệp được hỗ trợ 10:11 | 03/04/2014
  • Từ ngày 12/5, danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg về giảm tổn thất trong nông nghiệp sẽ được bổ sung thêm một số thiết bị như:
  • Danh mục tiền chất công nghiệp 2014 16:02 | 27/02/2014
  • Nhằm thống nhất quy định quản lý về tiền chất sử dụng trong công nghiệp, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 42/2013/TT-BCT thay thế cho danh mục ban hành năm 2003 vốn đã bị sửa nhiều lần.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn