Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

dân tộc thiểu số

  • “Của cho” không bằng “cách cho” 09:29 | 01/03/2016
  • Nhiều năm trở lại đây, việc nhà nước thường xuyên hỗ trợ, thậm chí “cho không, cấp không” nhiều công trình, dự án... đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, do đồng bào bị xem đơn thuần là những ...
  • Nguyên tắc xét người có uy tín dân tộc thiểu số 15:12 | 17/02/2014
  • Người có uy tín vùng dân tộc thiểu số phải là công dân VN có hộ khẩu ở vùng dân tộc thiểu số, được nhân dân nơi cư trú bầu chọn, chính quyền xã xác nhận, Hội nghị dân cư và liên ngành thôn bầu chọn và UBND xã duyệt công nhận.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn