Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

cung cấp thông tin

  • Bộ Tài chính ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân 14:23 | 03/12/2018
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2239/QĐ-BTC ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và ...
  • Quy định mới về phát ngôn trước báo chí 14:00 | 07/05/2013
  • Theo Quy chế mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, việc ủy quyền phát ngôn của cơ quan nhà nước phải thực hiện bằng văn bản và chỉ áp dụng trong từng vụ việc, có thời hạn nhất định.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn