Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

cho vay hỗ trợ nhà ở

  • Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 14:09 | 26/11/2019
  • Đây là nội dung tại Quyết định 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở ...
  • Các hộ dân đã có đất, có được vay hỗ trợ nhà ở? 15:15 | 20/05/2015
  • Bộ Xây dựng đã có văn bản giải đáp một số vướng mắc khi triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD liên quan đến việc xác định giá trị hợp đồng mua bán nhà, xác định khái niệm “hộ gia đình”, cho vay với trường hợp khó khăn về ...
  • Chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 6 11:08 | 30/05/2013
  • (TVPL) - Áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở 6%, Phụ cấp đến 25% cho người làm công tác cơ yếu, Nâng mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã, Tăng vốn pháp định kinh doanh hàng không… là những quy định quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/06/2013.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn