Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

chi phí lãi vay

  • Sửa quy định về chi phí lãi vay của doanh nghiệp 08:22 | 02/12/2019
  • Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi quy định áp mức chi phí lãi vay vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp để nộp thuế theo Nghị định số 20 của Chính phủ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn