GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

chi phí khám chữa bệnh

  • Tăng mức thanh toán chế độ BHYT 16:37 | 22/07/2013
  • Từ đầu tháng 7, sẽ thực hiện chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn