chữ ký số

  • Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số 07:47 | 11/04/2019
  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên ...
  • Bộ Tài chính trả lời về phí dịch vụ chứng thực chữ ký số 17:24 | 25/05/2017
  • Trước kiến nghị của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (doanh nghiệp CA) về một số bất hợp lý của Thông tư 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái ...
  • Bộ Tư pháp “tuýt còi” thông tư về thu phí chữ ký số 08:26 | 25/04/2017
  • Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định về việc thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đối với các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số (dịch vụ CA). Tuy nhiên, ngày 13/4, Bộ Tư pháp đã lên ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn