Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

chứng từ hải quan

  • Đã nộp chứng từ điện tử thì không phải nộp bản giấy 13:41 | 02/07/2019
  • Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố quán triệt tới từng cán bộ công chức thực hiện theo đúng quy định, không yêu cầu DN nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trong khi DN đã nộp các chứng từ điện tử thông ...
  • Bãi bỏ 9 loại chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan 11:44 | 17/10/2014
  • Việc bãi bỏ hàng loạt chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan đối với cả hàng xuất khẩu (XK) và hàng nhập khẩu (NK) cho thấy sự cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ của ngành Hải quan, giúp doanh nghiệp (DN) hoạt động được thuận lợi hơn rất nhiều ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn