Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

chứng khoán

  • Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM 08:30 | 25/03/2019
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp chào sàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.
  • Phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam 07:49 | 12/01/2019
  • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường ...
  • Mức giá dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán 08:04 | 05/01/2019
  • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn