Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

chứng chỉ hành nghề

  • Điều kiện bổ sung hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề y 16:41 | 07/08/2019
  • Ông Trần Anh Thủy (Nghệ An) đã có chứng chỉ hành nghề gây mê hồi sức. Ông Thủy muốn được biết nếu ông học thêm chuyên khoa định hướng tai mũi họng (răng hàm mặt hoặc mắt) thì có được cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề không? Nếu được thì thủ tục như ...
  • Cách tính thời gian kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề 08:40 | 27/06/2019
  • Thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được tính kể từ thời điểm cá nhân được cấp bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp tương ứng với từng hạng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn