Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

chế độ kế toán

  • Toàn văn 37 biểu mẫu chứng từ kế toán 2018 10:10 | 11/06/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý thành viên 37 biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ). Toàn văn 37 biểu mẫu chứng từ kế toán 2018
  • Hệ thống văn bản pháp luật kế toán thuế (áp dụng trong năm 2018) 15:07 | 23/11/2017
  • Để phần nào giúp quý thành viên thuận tiện trong công việc kế toán thuế, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật kế toán thuế (áp dụng trong năm 2018). Trong đó, có 17 Luật, 33 Nghị định, 02 Nghị quyết, 51 Thông tư, 07 ...
  • Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018 15:41 | 08/11/2017
  • Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Toàn văn Thông tư 107/2017 ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn