Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

chế độ kế toán

  • Tiêu chuẩn ngạch Kế toán viên cao cấp 14:12 | 20/10/2020
  • Kế toán viên cao cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong lĩnh vực kế toán, bố trí đối với các chức danh lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương tại các Bộ, ngành ở Trung ương. Theo đó, tiêu chuẩn ngạch Kế toán viên cao cấp được quy định tại ...
  • Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã 07:19 | 04/06/2019
  • Bộ Tài chính đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã áp dụng cho xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn