Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

chậm nộp

  • Thống nhất tính chậm nộp theo mức 0,03%/ngày 17:03 | 26/03/2019
  • Đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng được nộp từ ngày 1/7/2016 trở đi thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Các mức tính chậm nộp được áp dụng trước đó đều không còn áp dụng kể từ ...
  • 11:45 | 20/03/2012
  • Theo tờ trình của Chính phủ, dự án luật mới sửa đổi, bổ sung 31 điều trong tổng số 120 điều của Luật Quản lý thuế hiện hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn