chính sách thuế

  • Quy hoạch sử dụng đất : Nhìn từ nguồn thu và chính sách thuế 07:52 | 09/04/2012
  • Quy hoạch sử dụng đất của chúng ta đang có nhiều vấn đề. Một số địa phương nôn nóng trong phát triển, chạy theo các lợi ích kinh tế, muốn tranh thủ các nhà đầu tư nên đã cho phép thu hồi san lấp mặt bằng một lượng lớn đất nông nghiệp để lập khu công ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn