chính phủ

  • Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ND, NNƯT 14:31 | 01/07/2014
  • Ngày 25/06, Chính phủ ra Nghị định 62/2014/NĐ-CP nhằm xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" và "Nghệ nhân ưu tú" cho công dân Việt Nam đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
  • Tăng mức bổ sung cho ngân sách Tp.HCM 13:55 | 27/06/2014
  • TVPL - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2004/NĐ-CP về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Tp Hồ Chí Minh.
  • Bổ sung một số quy định mới khi thực hiện chính sách xã hội hóa 16:50 | 18/06/2014
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn