chính phủ

  • Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 16:47 | 23/12/2014
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Chúng ta không có cách nào khác là phải thực hiện bằng được 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mặt khác phải giữ cho ...
  • Nghị quyết đổi mới giáo dục có gì mới? 16:14 | 29/11/2014
  • Đề nghị của Chính phủ về xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông khả thi, thống nhất trong cả nước nhưng mềm dẻo, linh hoạt đã được Quốc hội chấp nhận.
  • Chính phủ phải thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả trong năm 2015 08:25 | 29/11/2014
  • Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, sớm xây dựng và triển khai đề án đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên ...
  • Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất 08:14 | 18/11/2014
  • Theo Nghị định , mức giá tối đa đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị loại đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ.
  • Hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp 16:46 | 30/10/2014
  • Doanh nghiệp có từ 03 người lao động là Đảng viên trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định tại Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn