Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

cổ phần hóa doanh nghiệp

  • Bán cổ phần theo lô: Quan trọng nhất là tính minh bạch 11:33 | 13/05/2015
  • Với chủ trương thoái mạnh hơn, thậm chí là thoái toàn bộ vốn nhà nước khỏi một số doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính soạn thảo cơ chế bán cổ phần theo lô lớn. Tuy nhiên, bán theo cách nào để không thất thoát ...
  • Tập đoàn, tổng công ty ”chạy” tiến độ thoái vốn 15:20 | 09/05/2015
  • Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện thoái vốn khoảng 20.000 tỷ đồng. Để theo kịp tiến độ mà Chính phủ đặt ra, các DNNN đang quyết tâm đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa và thoái vốn ngoài ngành, ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn