Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

cổ phần hóa

  • Giá bán cổ phần lần đầu khi chuyển đổi ĐVSN công lập thành CTCP 14:49 | 16/01/2021
  • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • Quy định lại phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 15:21 | 28/12/2019
  • Trong thời gian qua, cơ chế, chính sách cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước luôn được Bộ Tài chính chú trọng từ việc đưa ra định hướng đến tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong từng thời kỳ triển khai. Dù vậy, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục sửa đổi các ...
  • Ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa 08:07 | 28/01/2019
  • Công ty CP Thủy Đặc sản cổ phần hóa từ 1/5/2002. Theo quy định, Công ty được ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP , được miễn tiền thuê đất 6 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê đất.
  • Nguyên tắc xử lý tài chính khi cổ phần hóa DNNN 13:47 | 01/06/2018
  • Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn 09 nguyên tắc xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN); trong đó có thể kể đến như là:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn