cắt giảm chi phí

  • Cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển 08:19 | 12/11/2018
  • Để góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt ...
  • 11:28 | 26/12/2011
  • Trong tình hình khó khăn như hiện nay, cũng như các ngành khác, tái cơ cấu doanh nghiệp BĐS được coi là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn