cắt giảm

  • Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong ngành Tài chính 16:30 | 19/02/2020
  • Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.
  • Đến cuối năm 2020, sẽ cắt giảm 25% TTHC lĩnh vực chi trả BHXH 09:07 | 06/01/2020
  • Đây là mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án: "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan".

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn