Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

cải cách thuế

  • Kế hoạch cải cách thuế giai đoạn 2019 -2020 14:11 | 25/03/2019
  • Phấn đấu tối thiểu 80% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hỗ trợ điện tử. Cơ quan thuế sẽ cung cấp các dịch vụ tra cứu thông tin 24/24 giờ dưới nhiều hình thức (điện thoại, tin nhắn SMS) để người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu các thông tin về nghĩa ...
  • Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thuế, hải quan 07:58 | 02/11/2015
  • Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế và hải quan cải cách tích cực, nhưng tốc độ cải cách từ trên xuống dưới hoặc giữa các đơn vị vẫn chưa đồng đều, đồng bộ và có nhiều vướng mắc cần giải quyết.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn