cưỡng chế thuế

  • Chỉ chấm dứt cưỡng chế khi đã nộp đủ tiền nợ thuế 16:33 | 19/09/2019
  • Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty Cổ phần và đầu tư phát triển công nghệ Việt Nam về đề nghị xin mở tờ khai mới khi đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế “thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”.
  • 08:43 | 21/02/2012
  • - Luật quản lý Thuế sửa đổi sẽ được bổ sung quy định nộp dần tiền thuế đối với trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp đủ tiền thuế một lần.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn