Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

cơ sở y tế

  • Phân loại cơ sở y tế để giao tự chủ tài chính 11:11 | 06/12/2019
  • Để các bệnh viện công lập thực hiện tốt cơ chế tự chủ một số ý kiến cho rằng cần trao quyền tự chủ trong chi trả tiền lương, thu nhập cho giám đốc bệnh viện. Đồng thời, Phân loại cơ sở y tế để giao tự chủ tài chính.
  • Phát triển y tế cơ sở, giảm quá tải tuyến trên 16:44 | 15/10/2019
  • Bộ Y tế đang thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm đổi mới mạnh mẽ trong cả cơ chế và phương thức hoạt động để y tế cơ sở là nền tảng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giảm tải y tế tuyến trên.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn