cơ sở dữ liệu

  • Ra mắt cơ sở dữ liệu nguồn gỗ hợp pháp Việt Nam 16:36 | 18/01/2019
  • Hai sản phẩm Cơ sở dữ liệu nguồn gỗ hợp pháp Việt Nam và Bộ chứng từ giải trình cơ bản (BasicDocs) được nhìn nhận là sự chủ động vào cuộc của doanh nghiệp đối với việc xây dựng hệ thống kỹ thuật nền tảng để thực hiện việc giải trình nguồn gốc gỗ hợp ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn