App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

cơ quan nhà nước

  • TP.HCM: Cơ quan nhà nước không dùng ly, ống hút nhựa 09:06 | 30/07/2019
  • Từ ngày 1-8, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP.HCM phải có kế hoạch cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.
  • Sớm áp dụng mô hình vị trí việc làm các cơ quan nhà nước 09:27 | 11/07/2016
  • Trong mô hình theo công vụ việc làm có thể chuyển đổi công việc từ khu vực tư sang khu vực công và ngược lại theo yêu cầu công việc và theo năng lực thực tế của bản thân công chức. Chính điều này góp phần xây dựng nên “văn hóa từ chức”
  • Trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước 17:14 | 26/11/2014
  • Từ 01/01/2015, Thông tư 162/2014/TT-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định, trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu có hiệu lực.
  • 50% cơ quan nhà nước sẽ cơ cấu cán bộ theo vị trí 00:11 | 20/03/2012
  • Chính phủ đã xác định lộ trình thực hiện xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phấn đấu đến năm 2015, 50% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn