Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

công ty cổ phần

  • Giá bán cổ phần lần đầu khi chuyển đổi ĐVSN công lập thành CTCP 14:49 | 16/01/2021
  • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
  • Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần (mới nhất) 08:08 | 21/10/2020
  • Ngày 19/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần được quy định như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn