Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

công tác thanh tra

  • Năm 2015 sẽ tập trung thanh tra việc tuyển dụng công chức 08:26 | 12/01/2015
  • Bộ Nội vụ cho biết kế hoạch thanh tra trong năm 2015 của Bộ được thực hiện theo hướng tăng số lượng các cuộc thanh tra chuyên ngành, tập trung vào thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức.
  • Thanh tra trên diện rộng các dự án dùng vốn công 09:55 | 18/02/2014
  • Một trong những nội dung trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là thanh tra, kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các bộ, ngành và địa phương.
  • Bỏ báo cáo thanh tra định kỳ hàng tháng 08:44 | 18/06/2013
  • Từ ngày 10/8/2013, các cơ quan sẽ chỉ làm báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quý và báo cáo tổng hợp, thay vì theo tháng như hiện nay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn