công tác gia đình

  • Phổ biến kiến thức công tác gia đình 09:20 | 08/01/2013
  • Tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình (CTGĐ) là một trong những nội dung về CTGĐ quy định tại Nghị định 02/2013/NĐ-CP.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn