Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

công chứng chứng thực

  • Thủ tục chứng thực di chúc mới nhất 10:20 | 17/11/2020
  • Toàn bộ thông tin cần biết về trình tư, thủ tục và hồ sơ liên quan để thực hiện việc chứng thực di chúc mới nhất được quy định tại Quyết định 1329/QĐ-BTP áp dụng từ ngày 01/6/2020, cụ thể:
  • 06 loại giấy tờ, văn bản không được chứng thực bản sao 09:25 | 11/11/2020
  • Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào giấy tờ, văn bản bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Tuy nhiên, không phải giấy tờ, văn bản nào cũng được chứng thực.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn