Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

công bố hết dịch

  • Bổ sung điều kiện công bố hết dịch Covid-19 09:29 | 29/02/2020
  • Ngày 26/02/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi một số Điều của Quyết định 02/2016/QĐ-TTg về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn