Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

câu hỏi điểm liệt

  • iThong cùng bạn vượt qua 60 câu hỏi điểm liệt khi thi bằng lái xe 08:46 | 11/03/2020
  • Từ ngày 01/06/2020, bộ câu hỏi thi lý thuyết giấy phép lái xe (GPLX) 450 câu hiện nay sẽ được thay thế bằng bộ câu hỏi 600 câu, trong đó sẽ có 60 câu hỏi điểm liệt. Nghĩa là, thí sinh chỉ cần trả lời sai một câu điểm liệt thì vẫn trượt kỳ thi lý ...
  • Toàn bộ 60 câu hỏi điểm liệt khi thi bằng lái xe từ 01/6/2020 11:11 | 05/03/2020
  • Vừa qua, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã ban bộ câu hỏi lý thuyết dùng cho sát hạch giấy phép lái xe đường bộ gồm 600 câu, thay thế cho bộ 450 câu hỏi hiện nay, và sẽ chính thức được áp dụng để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn