cán bộ công chức

  • Nguồn để tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 08:34 | 29/07/2019
  • Ngày 23/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo ...
  • Vận động cán bộ công chức 'nói không với tiêu cực' 07:33 | 25/07/2019
  • Cuộc vận động 'Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực' (cuộc vận động '5 không') và phong trào thi đua 'Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở' vừa chính thức được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn