Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

bộ tiêu chí

  • Sửa đổi tiêu chí phân cấp công trình theo quy mô kết cấu 11:13 | 18/12/2019
  • Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
  • Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử gia đình trong năm 2017 14:37 | 31/03/2017
  • Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống nhằm khắc phục các vấn nạn liên quan đến hôn nhân - gia đình đang có chiều hướng gia tăng như hiện nay. Cụ thể:
  • Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 2013 15:13 | 25/10/2013
  • Vừa qua, Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, làm cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí và xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn