Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

bộ tài nguyên môi trường

  • Điều kiện hành nghề trong lĩnh vực tài nguyên nước 16:12 | 21/10/2014
  • Bộ TNMT vừa ban hành Thông tư 56/2014/TT-BTNMT quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước (TNN), tư vấn lập quy hoạch TNN và lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép TNN
  • Thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất 09:30 | 06/08/2014
  • Vừa qua Bộ TNMT ban hành Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
  • Quy định chế độ phụ cấp đối với viên chức môi trường 17:24 | 30/07/2014
  • Ngày 24/7/2014, Bộ TNMT vừa ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường (TNMT), điều tra cơ bản tài nguyên nước ...
  • Quy định mới về "sổ đỏ" 14:30 | 28/06/2014
  • Vừa qua, Bộ Tài Nguyên Môi Trường vừa ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (vẫn còn được gọi là "sổ đỏ" theo thói quen trước đây)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn