Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

bộ giáo dục đào tạo

  • Cấm giáo viên ép học sinh mua sách tham khảo 14:51 | 16/07/2014
  • Ngày 07/7 vừa qua, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục, bao gồm mầm non, phổ thông và GD thường xuyên.
  • Dạy Giáo dục quốc phòng từ bậc tiểu học 10:58 | 21/06/2014
  • Nhằm giúp các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở hình thành hiểu biết ban đầu về quốc phòng và an ninh, Bộ GDĐT đã có chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiếu học, trung học cơ sở năm 2014.
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục chăm sóc trẻ em 15:46 | 06/06/2014
  • Ngày 30/05/2014, Bộ GDĐT đã ban hành Quyết đinh số 1923/QĐ-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
  • Quy chế đào tạo thạc sĩ 2014 08:27 | 21/05/2014
  • Ngày 15/05 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thay thế Quy chế cũ tại Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn