Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

bộ giáo dục đào tạo

  • Tăng cường hiệu quả dạy và học ngoại ngữ 09:02 | 17/09/2014
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị 3575/CT-BGDĐT về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó:
  • Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thi cử 09:25 | 30/07/2014
  • Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được Bộ giáo dục xác định tại kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2014.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn