Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

bộ giáo dục đào tạo

  • Nghị quyết đổi mới giáo dục có gì mới? 16:14 | 29/11/2014
  • Đề nghị của Chính phủ về xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông khả thi, thống nhất trong cả nước nhưng mềm dẻo, linh hoạt đã được Quốc hội chấp nhận.
  • Cấm ôn luyện học sinh tiểu học trong các cuộc thi 16:01 | 08/11/2014
  • Nhằm tránh tình trạng áp lực, căng thẳng cho học sinh tiểu học khi phải tham gia các hoạt động giao lưu, cuộc thi, sân chơi trí tuệ, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn 6373/BGDĐT-GDTH nhằm hướng dẫn nội dung này theo quy định tại Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT.
  • Cấm giao bài tập về nhà cho học sinh học 2 buổi/ngày 08:40 | 04/11/2014
  • Nhằm chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học hiện đang gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội; Bộ GDĐT đã ban hành Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT yêu cầu các trường thực hiện những nội dung sau:
  • Trường quốc tế phải dạy chương trình của VN 15:46 | 31/10/2014
  • Ngày 15/10/2014, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 34/2014/TT-BGDĐT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn